Met lef en plezier communiceren en coachen

4 dagdelen masterclass Transactionele Analyse vanaf dinsdag 12 september 2017

Coaching (o.a. vanuit TA) is altijd gericht op doelgericht verwerven van nieuw gedrag en het vergroten van het (zelf)bewustzijn, waarbij de gecoachte met betrekking tot zijn functioneren groeit in autonomie en zijn zelfsturend vermogen vergroot.
De Transactionele Analyse biedt een inzichtelijk instrument met praktische handvatten voor professionele en effectieve communicatie, persoonlijke groei en het kunnen nemen van persoonlijk leiderschap daarin. De TA geeft diepgaand inzicht in de communicatie tussen mensen, teams en organisaties en de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen en helpt bij het creëren van een gezond werkklimaat, waarin autonomie wordt bevorderd en werkelijk contact en openheid tussen mensen toeneemt.

Tijdens deze cursus wordt de theorie van zowel het communicatiemodel als het persoonlijkheidsmodel van de Transactionele Analyse op creatieve wijze aangeboden en d.m.v. oefening gekoppeld aan actuele casuïstiek. Hetgeen wat we met elkaar oefenen is direct toepasbaar in de praktijk van morgen. Het programma komt organisch tot stand door de vragen en casuïstiek van de deelnemers. We werken op 1 van de dagdelen met een acteur en er wordt van de deelnemers verwacht dat ze tussen de bijeenkomsten steeds een bijeenkomst in een leergroep organiseren. Wat er gehaald wordt staat beschreven in de doelen.

Doel:
Vergroten van zelfinzicht en daardoor ook het inzicht in de ander. Zodat je binnen elke vorm van intermenselijke relatie (als coach, met leerlingen, collega’s, ouders, en privé) situaties beter kan beïnvloeden.

Kennis maken met de theorie van het communicatiemodel en het persoonlijkheidsmodel van de Transactionele Analyse en vaardigheid opdoen om de theorie direct en concreet toe te passen.
Trainer
Jacqueline Roy 5d
Zij is al 18 jaar werkzaam als trainer/coach/adviseur en heeft daarvoor gewerkt als docent beeldende vorming en coördinator/leidinggevende binnen het VO.
Haar doel als trainer/coach is mensen op proactieve wijze en vanuit ik+jij+ (term uit de TA)  te faciliteren in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Pieter Enkelaar 5d
Als coach en trainer werkzaam bij 5d. Hij is opgeleid tot zingevingstherapeut, heeft jaren ervaring in de zorg en heeft als leidinggevende en trainer gewerkt in de telecommunicatie.
Het is zijn passie om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Om door middel van de Transactionele Analyse (TA) zicht op script en communicatie te vergroten en zo de autonomie te bevorderen.
 
Datum
Dinsdag 12 september 2017
- communicatiemodel van de Transactionele Analyse opfrissen en verdiepen.

Donderdag 2 november 2017
- Theorie van het miniscript en zelfonderzoek

Woensdag 13 december 2017
- Script en spelen en de drama driehoek

Dinsdag 23 januari 2018
- Werken met acteur, waarin alle zaken die zijn aangereikt binnen de eerste 3 dagdelen geoefend worden

Daarnaast 3x een bijeenkomst van 2 uur, met een leergroep waarin gerichte opdrachten met elkaar worden uitgevoerd. Dit wordt in onderling overleg tijdens de eerste bijeenkomst bepaald.
Tijd
16.30 - 20.30 uur
Locatie
Bijeenkomst 1:  Lucas Onderwijs, Saffierhorst 105, Den Haag
Overige bijeenkomsten: JF Kennedy, Gradaland 5, Den Haag
Doelgroep
PO, VO en Leidinggevenden
Thema
Coaching
Kosten & annuleren
Er zijn geen deelnamekosten.
Annulering is tot 30 augustus kosteloos, hierna zal  €275,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
Bijzonderheden
De professionaliseringsuren (20 uur) worden vermeld op een certificaat dat u na afloop ontvangt.
Inschrijven
Klik HIER om in te schrijven.