Filosoferen met kinderen in de klas

Woensdag 7 februari 2018

Door te filosoferen leren de kinderen veel wat je niet uit een boekje kunt leren. Redeneren, respect, empathie, reflecteren, outside-the-boxdenken, goed en precies formuleren om maar eens een paar dingen te noemen, maar bovenal leren ze kritisch en creatief denken. Filosoferen klinkt moeilijk en veel mensen menen dat het niet geschikt is voor kinderen, maar dat is onzin. Iedereen kan het, zelfs als je pas vier jaar bent!
Sterker nog: het is een aangeboren behoefte om te willen weten hoe het leven in elkaar zit. Kinderen stellen niet voor niets honderden waaromvragen. Daarom zou filosoferen een vaste plek in het onderwijs moeten hebben. In de elearningmodule komen alle onderdelen al aan de orde. En in de workshop ligt het accent op filosoferen in de klas. Alles wat je leert kun je ook gebruiken voor een filosofisch gesprek met je eigen kinderen.

Voorbereiding met e-learning

Voorafgaand aan de workshop krijgt de deelnemer een maand lang toegang tot de e-learningmodule ‘De leerkracht kan filosoferen met kinderen’. Aan de hand hiervan kunnen al eventuele vragen aan ons worden gemaild op info@e-learningwizard.nl die behandeld kunnen worden in de workshop.

Opbouw van de e-learningcursus
De cursus heeft een studiebelasting van 5 uur. Bij elk onderdeel zijn er opdrachten die de opgedane kennis borgen en de theorie inzichtelijker maken. Je krijgt ook een paar keer een opdracht om met je klas te filosoferen om de theorie meteen in de praktijk te brengen. De e-learningcursus kent de volgende onderdelen:
  • Oriëntatie op de praktijk: Je start met het bekijken van een video met fragmenten uit een les filosoferen met kinderen.
  • Theorie: Je krijgt achtergrondinformatie en theorie rondom filosoferen met kinderen. Je leert wat filosofie is, wat filosoferen is en wanneer een gesprek filosofisch is. Je leert hoe je een filosofisch gesprek begint, dat kan spontaan en naar aanleiding van denkprikkels. Hierbij komen de verschillende soorten vragen die je kunt stellen aan bod, maar ook hoe je het gesprek moet afronden en hoe je zich als gespreksleider gedraagt.
  • Praktische handvatten: Je krijgt praktische handvatten voor het leiden van een filosofisch gesprek.
  • Eindtoets: De cursus eindigt met een toets om de geleerde vaardigheden en kennis met betrekkingt ot filosoferen met kinderen te controleren.

Vervolg met workshop
Om je opgedane kennis in de praktijk te toetsen onder begeleiding van Fabien van der Ham, expert op het gebied van filosoferen met kinderen, kun je vervolgens deelnemen aan de workshop ‘filosoferen met kinderen’. In deze workshop kun je het geleerde in de praktijk brengen en bespreken. Daarna kun je gelijk aan de slag in je eigen klas! Voor de workshop is 3 SBU gevalideerd door het Lerarenregister. Voor de e-learning is 5 SBU gevalideerd door het Lerarenregister. In totaal kun je dus 8 SBU registreren bij het Lerarenregister.
Trainer
Fabien van der Ham is specialist kinderfilosofie, kinderboekenschrijfster, ontwikkelaar en uitgever van materialen en boeken rondom filosoferen met kinderen en creatief denken, gastdocent dichten & schrijven, begeleider filosofische gesprekken met kinderen en schoolschrijver bij De Schoolschrijver. Ze volgden in 2011 de 1-jarige beroepsopleiding filosoferen met kinderen van het ISVW in Leusden en diverse didactische cursussen.
Datum
Woensdag 7 februari 2018
Tijd
13.30 - 17.30 uur
Locatie
Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105, Den Haag
Doelgroep
PO, leraren en leidinggevenden
Thema
21st Century Skills
Kosten & annuleren
Er zijn geen deelnamekosten.
Annulering tot 1 week voor de bijeenkomst is kosteloos, hierna zal  €25,- in rekening worden gebracht bij de school voor reeds gemaakte kosten.
Bijzonderheden
De professionaliseringsuren (8 uur) worden vermeld op een certificaat dat u na afloop ontvangt.
Inschrijven
Klik HIER om in te schrijven.