Bijeenkomsten Schoolplan 2019-2023


Ontwikkelen schoolplannen 2019-2023

Per 1 augustus 2019 zullen Lucas scholen over een nieuw schoolplan beschikken. Dat betekent dat het komend schooljaar in het teken kan staan van terugblikken, vooruitblikken en het opstellen van nieuwe plannen.


Bij uitstek een kans om met teamleden en stakeholders een goed gesprek te voeren over verworvenheden en verwachtingen. Wat zijn onze ambities, hoe willen we ons verder ontwikkelen? De uitkomst van deze gesprekken krijgen een plek in het schoolplan, dat daarmee de motor voor ontwikkeling wordt voor de komende periode. Geen papieren tijger dus, maar een sturingsdocument voor onderwijsontwikkeling.

OK&I biedt aan schoolleiders te ondersteunen bij de ontwikkeling van het schoolplan. Dit doen we doen door sessies te organiseren rond verschillende aspecten die bij het ontwikkeling van een schoolplan aan de orde kunnen zijn.
 
Concreet:
Voor de zomer organiseren we een tweetal bijeenkomsten. Hiervoor kun je je aanmelden via onderstaande links:
 
a.   Spoedcursus Schoolplan: maandag 4 juni 2018, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Deze bijeenkomst is speciaal voor de schoolleider die voor de eerste keer een schoolplan gaan opstellen. Aan de orde komen onder meer:
  • het schoolplan in het kader van kwaliteitsbeleid;
  • de wettelijke eisen gesteld aan een schoolplan;
  • hoe betrek ik mijn team bij de ontwikkeling van het schoolplan;
  • handreikingen voor de opbouw van een schoolplan.
Klik HIER om in te schrijven.
 
b.   Draaiboek om te komen tot een schoolplan: woensdag 20 juni 2018, 9.30 - 12.30 uur  (locatie Saffierhorst)
Deze bijeenkomst is speciaal voor schoolleiders die in het komend jaar met hun team ruimte willen maken om te komen tot een gezamenlijk gedragen schoolplan. Een schoolplan waarin de eigen ambities leidend zijn, maar uiteraard ook rekening gehouden wordt met wettelijke bepalingen. Aan de orde komen:
  • ambities en speerpunten: hoe bepalen we die?
  • welke instrumenten en methodieken kunnen we inzetten? 
  • welke processen gaan we doorlopen en hoe organiseren we slim?
  • hoe ziet mijn jaarkalender 2018-2019 er uit?
Klik HIER om in te schrijven.
 
Bij voldoende belangstelling bieden we in de periode september 2018 - april 2019 de volgende deelsessies aan. Belangstellenden kunnen dit kenbaar maken via onderstaande links:
 
c.   Positie bepaling: waar staan we, waar willen we staan? maandag 17 september 2018, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Aandacht voor methodieken om met je team de stand van zaken en vervolgactiviteiten te bepalen.
Klik HIER om in te schrijven.
 
 
d.   Koersthema’s Lucas en thema’s van de HEA vertalen naar je eigen school. dinsdag 13 november 2018, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Hoe ambitieus willen we zijn? Aanpak om dit met het team te onderzoeken.
Klik HIER om in te schrijven.
 
e.   Schoolontwikkeling: meerjarenplanning en jaaractiviteiten. woensdag 12 december 2018, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Hoe zet ik mijn ambities en speerpunten om in een praktische, resultaatgerichte planning?
Klik HIER om in te schrijven.
 
f.   Schrijfsessies rond de wettelijk verplichte onderdelen van het schoolplan:

Onderwijsbeleid maandag 28 januari 2019, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Klik HIER om in te schrijven.
 
Personeelsbeleid dinsdag 12 februari 2019, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Klik HIER om in te schrijven.
 
Kwaliteitsbeleid woensdag 6 maart 2019, 9.30 - 12.30 uur (locatie Saffierhorst)
Klik HIER om in te schrijven.
 
In deze sessies besteden we ook aandacht aan het borgen van beleid in schooldocumenten en de interne organisatie om dit duurzaam up-to-date te houden.
 
g.   Schoolplan en schoolontwikkeling: hoe houd ik regie op het proces? Datum volgt
Intervisie voor schoolleiders die met en van elkaar willen leren.
Klik HIER om in te schrijven.
 
Meer informatie bij OK&I: Ingrid Cloosterman (06-11561603) en Ineke Sagasser (06-11648715)